A- A A+

Wszechnica Chrzanowska 09.06.2017 godzi. 17:00. Osiedla robotnicze w Chrzanowie - historia i kontekst europejski. Mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna Elwart doktorantka  na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.  Zajmuje się projektowaniem zieleni, planowaniem przestrzennym i  urbanistyką. W pracy naukowej koncentruje się na historii osadnictwa związanego z przemysłem. Wykład: Katarzyna Elwart. Wystawa: Marta Hajda


Wykład poświęcony będzie tematyce osiedli robotniczych w Chrzanowie. Tereny mieszkaniowe są składową dzie-dzictwa przestrzennego Zagłębia Krakowskiego - historycznego regionu przemysłowego Małopolski. Ich potencjał nie jest w pełni wykorzystany. W związku z tym, zrodziła się chęć zwrócenia uwagi  na wartości, jakie kryją te osiedla czytelna urbanistyka, kompozycja zieleni, a także program socjalny im towarzyszący. Zostaną one przedstawione na przykładzie kolonii przy Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych "Stella" oraz przy Pierwszej Fabryce Lokomotyw "Fablok".

Wszechnicy będzie towarzyszyła wystawa.

Zaproszenie A 2017 06 09 wszechnica

Zaproszenie B 2017 06 09 wszechnica

 


katalogi

zakup

napis2rokNiepd