A- A A+

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory o charakterze uniwersalnym:
- literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży
- książki zabawki, książki obrazkowe
- komiksy
- wydawnictwa o specjalnym druku Duże Litery
- lektury i opracowania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- książki popularnonaukowe oraz naukowe, podręczniki akademickie dla studentów
- publikacje regionalne, Dokumenty Życia Społecznego dotyczące Powiatu Chrzanowskiego
- książki do nauki języków obcych oraz literaturę obcą w oryginale
- mapy, altasy
- zbiory specjalne: książki mówione, nagrania muzyczne, filmy

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na dzień 31.12.2016 liczą: 237841 jednostek, w tym 228698 książek i 9143 zbiorów specjalnych. W ciągu 2016 roku zbiory biblioteki zwiększyły się o: 7343 książki i 616 zbiorów specjalnych. Wszystkie zbiory są opracowane w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21.

Struktura zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na 31.12.2016 r

 

Rodzaj literatury Procent
Literatura piękna dla dorosłych 45,43%
Literatura dla dzieci i młodzieży 20,71%
Literatura popularnonaukowa 33,83%
Zbiory specjalne 3,84%

 

Na terenie miasta i gminy działa sześć filii i jeden punkt biblioteczny, w księgozbiorach których znajduje się przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, lektury dla wszystkich szkół, publikacje regionalne, książki dla najmłodszych ? obrazkowe, książki- zabawki, biografie i pamiętniki oraz księgozbiory podręczne, a także książki mówione w formacie mp3.

Zbiory Biblioteki są dostępne w katalogu bibliotecznym.
Zapoznaj się z regulaminem korzystania z biblioteki.