klauzula

 
 
 
A- A A+

Celem projektu Przystanek Ziemia Chrzanowska - warsztaty dla młodzieży z terenów wiejskich promujące powiat chrzanowski, jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego obszaru powiatu chrzanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. 

Działanie prowadzone jest poprzez organizację warsztatów edukacyjnych: filmowych i regionalnych, podnoszących poziom wiedzy młodzieży z terenu powiatu chrzanowskiego na temat historii i dziedzictwa  regionu podczas, których uczestnicy stworzą filmy promocyjne dotyczące powiatu chrzanowskiego.

Projekt obejmuje:
6 warsztatów  dla młodzieży prowadzonych przez regionalistów,
10 warsztatów filmowych, podczas których uczestnicy będą kręcili filmy promujące powiat chrzanowski,
wyjazd edukacyjny do Jarocina, podczas którego młodzież będzie promowała powiat chrzanowski i wymieni się doświadczeniami z udziału w projekcie ze swoimi jarocińskimi rówieśnikami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - małe projekty z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.