klauzula

 
 
 
A- A A+

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie otrzymała grant w konkursie "Strefa Eksperymentu" na realizację projektu "Wiedza o regionie - instrukcja obsługi".


Konkurs "Strefa Eksperymentu" jest organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla uczestników sieci LABiB. LABiB to sieć ludzi z pasją, dla których biblioteka jest ważnym i inspirującym miejscem. Interesują się zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie i chcą przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne działania w swojej społeczności.

Wiedza o regionie instrukcja obsługi

Poszukując informacji czytelnicy często napotykają na trudności. Projekt ma na celu przygotowanie podpowiadacza- instrukcji obsługi, przewodnika po dostępnych zbiorach zawierających informacje o regionie.
Informacji, wiedzy o regionie możemy szukać w Internecie (strony internetowe, katalogi online, bibliografia regionalna, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, blogi regionalne, biblioteki cyfrowe itp.) lub tradycyjnie (w książkach, dostępnych bibliografiach, rejestrach itp.). Dostępne zbiory informacji, wiedzy o regionie, które wymieniłam dostarczają informacji, ale każdy może je także współtworzyć. Instrukcja obsługi wiedzy o regionie ma pokazać jak można w pełni z nich korzystać, czyli jak czerpać wiedzę i jak się posiadaną wiedzą/informacjami dzielić.

Projekt jest skierowany do różnych grup wiekowych, do czytelników, któzy korzystają ze wszystkich usług dostępnych w bibliotece oraz do tych, którzy do tej pory tego nie robili, ale podczas warsztatów po raz pierwszy zmierzą się z takim wyszukiwaniem.

Rekrutacja będzie odbywała się poprzez:
1. informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
2. ulotki i plakaty w szkołach, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w bibliotekach i instytucjach kultury,
3. spotkaniach w/w instytucjach.Zostaną przeprowadzone 4 warsztaty podczas, których zostaną wypracowane projekty instrukcji obsługi wiedzy o regionie.

Projekty instrukcji zostaną poddane ocenie mieszkańców.

Na wspólnym warsztacie, uwzględniając głosowanie zostanie wybrany jeden projekt instrukcji.

Rozpoczną się prace na stworzeniem według projektu instrukcji obsługi wiedzy o regionie. Instrukcja zostanie zaprezentowana podczas gali kończącej eksperyment. Instrukcja obsługi wiedzy o regionie zostanie zamieszczona na stronie biblioteki oraz stronach internetowych instytucji i organizacji uczestniczących w eksperymencie.