Polecamy literaturę popularno-naukową,
która znajduje się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Pozycje, które rekomendujemy Państwu do przeczytania to wydawnictwa dotyczące partycypacji, projektowania przestrzeni miejskiej, badań społecznych, planowania przestrzennego czy promocji miast.

Pomogą Państwu w lepszym zrozumieniu idei projektu oraz przygotują do aktywnych działań w jego realizacji.

Miasto na plus: eseje o polskich przestrzeniach miejskich / pomysł, redakcja i wstęp Hubert Mazur. – Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017.
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS18000740

Miasto szczęśliwe : jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta / Charles Montgomery ; przełożył Tomasz Tesznar. – Dodruk. – Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017.
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS18000739

Walka o ulice : jak odzyskać miasto dla ludzi / Janette Sadik-Khan i Seth Solomonow ; przekład Weronika Mincer ; wstęp Marta Żakowska. – Kraków : Wysoki Zamek, 2017.
http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS18000734

Aktywne społeczności : zmiana społeczna : katalog praktyk. T. 3 / [red. Grzegorz Szymanik ; Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich]. – Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, [2012].

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS13007193

pełny tekst: http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2013/03/Katalog_Dobre-Praktyki_III_po-ostatnich-poprawkach.pdf

Analiza usług publicznych w miastach : System Analiz Samorządowych : wyniki badań : kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, transport / red. t. Mirosława Posern-Zielińska ; Związek Miast Polskich. – Warszawa : Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego : Brytyjski Fundusz Know-How. Fundusz Współpracy, 1999.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10065333

Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz [et al.] ; red. nauk. Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. – Wyd. 1, dodr. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&id=U63365%2F0
Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS12007573
Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS13017844
Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Anna Karwińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10013293
Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta : podręcznik przetrwania / Jacek Pałkiewicz. – Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10074859

Język miast / Deyan Sudjic. – Wydawnictwo Karakter S.C. ; IBUK Libra, 2017.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ibuk.pl%3A174726

pełny tekst: http://libra.ibuk.pl/book/174726

Komentarz do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym / Edward Radziszewski. – Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2002 r. – Warszawa : LexisNexis, 2002. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10060627

Kultura i Rozwój 1(1)/2016 / Jerzy Hausner, Edwin Bendyk, Andrzej Zybała, Anna Giza, Przemysław Czapliński, Tomasz Zarycki, Tomasz Rakowski, Andrzej Mencwel. – Wydawnictwo Naukowe Scholar ; IBUK Libra, 2016.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ibuk.pl%3A178455

pełny tekst: http://libra.ibuk.pl/book/178455

Lokalne wzory kultury politycznej : szkice ogólne i opracowania monograficzne / red. nauk. Jacek Kurczewski. – Warszawatrio : Wydawnictwo Trio, 2007.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10088106

Małe miasta w małopolskiej przestrzeni kulturowej / [red. i teksty Justyna Dadej, Maria Modzelewska (tekst nt. Planowania przestrzennego)]. – Kraków : Zespół Polityki Przestrzennej. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego [etc.], 2011.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS14014937

Miasto Archipelag : Polska mniejszych miast / Filip Springer ; ze zdj. aut. – Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2016.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=b53493783

Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2006. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10087173

Miejskie tłumy : Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy / Blanka Brzozowska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2017.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ibuk.pl%3A182613

pełny tekst: http://libra.ibuk.pl/book/182613

Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji : w stronę modelu empowerment? / Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Barbara Gąciarz, Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak. – Toruń : Wydawnictwo

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=b59343564

Nowe praktyki kulturowe Polaków : Megaceremoniały i subświaty / Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki. – Wydawnictwo Naukowe PWN ; IBUK Libra, 2017.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ibuk.pl%3A180441

pełny tekst: http://libra.ibuk.pl/book/180441

Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / red. Małgorzata Załuska, Jerzy Boczoń. – Katowice : Śląsk, 1998.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS11005318

Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Piotr Kwaśniak. – Wyd. 2. – Warszawa : LexisNexis, 2009.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10091953

Planowanie przestrzenne : zarys systemu / Zygmunt Niewiadomski. – Wyd. 2 zaktualiz. – Warszawa : LexisNexis, 2003.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10066477

Powiat : między zbiorowością a wspólnotą / Anna Tucholska ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Scholar, cop. 2007.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10084629

Promocja miasta / Małgorzata Czornik. – Wyd. 2 uzup. – Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10075407

Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska / Adam Pawlicz. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10004968

Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego / Dorota Żurek. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS16000163

Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska. – Warszawa : Difin, 2010.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10095274

Seniorzy w przestrzeni publicznej : kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich / Stella Grotowska. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2011.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS13016395

Socjologia i przestrzeń miejska / Andrzej Majer. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS12020624

Społeczeństwo obywatelskie / pod red. Wiesława Bokajły i Kazimierza Dziubki. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS10054125

Wizerunek miasta : od koncepcji do wdrożenia / Ewa Glińska, Magdalena Florek, Anna Kowalewska.. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS11002373

Zarządzanie miastem: studium ekonomiczne i organizacyjne / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak. – Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2010.

http://www.mbp.chrzanow.pl/katalog/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=CHRZ_KS11002122