Polecamy zbiory regionalne, która są udostępniane
w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

Pozycje, które rekomendujemy Państwu do przeczytania to wydawnictwa dotyczące alei Henryka w Chrzanowie.
Przed zaprojektowaniem zmian na alei Henryka warto poznać jej historię, zobaczyć kto i w jaki sposób korzystał z ulicy, jakie wydarzenia miały tam miejsce.

Aleja Henryka w zbiorach Działu Informacji Regionalnej

Chrzanowianie na starej fotografii , red. nacz. Marek Szymaszkiewicz, Chrzanów 2010, s. 30-31, 81-84, 86, 90, 106-107, 118-119, 124-126, 129, 137, 151.

Stare fotografie mieszkańców Chrzanowa, obrazujące różnorodne aspekty ich życia.  Album uwiecznia obraz osób, miejsc oraz sytuacji przed 1939 r., wśród których znajdują się liczne fotografie na Alei Henryka.

Chrzanowskie krajobrazy, Marzena Kwietniewska-Talarczyk, Kraków 2002, s. 50-53, 55.

Album pozwala poznać zachwycające krajobrazy Chrzanowa, wśród których znajduje się także Aleja Henryka, wzbogacony opisami historii niektórych budynków położonych przy głównej ulicy śródmieścia.

Chrzanów i okolice: przewodnik turystyczny, Chrzanów 2008, s. 17, 29,30.

Opisy zabytków architektonicznych wraz z fotografiami, położonych przy Alei Henryka

Chrzanów, Kwidzyn 2009, s. 4, 7, 13.

Bogato ilustrowana publikacja zawierająca historię Chrzanowa, opis  zabytków architektury, terenów turystyczno-rekreacyjnych i inwestycyjnych, zachęcająca do odwiedzin Chrzanowa i okolic. Zawiera fotografie m.in. zabytkowych budynków położonych przy Alei Henryka

Chrzanów: portret miasta, Chrzanów [2001?], s. [5], [7], [12-13], [17], [18-19], [22].

Folder zawierający informacje dotyczące m.in. historii miasta, mieszkańców, miast partnerskich, charakterystykę gminy i sołectw, opisy instytucji kultury oraz miejski informator teleadresowy. Publikacja zawiera liczne zdjęcia, wśród których znajdują się fotografie z Alei Henryka.

Chrzanów: studia z dziejów miasta. T. 2, cz. 1, Chrzanów współczesny, Chrzanów 1999, s. 31, 183, 219, 256-279, 350-359.

Na publikację składają się następujące rozprawy:
– Tomasz Falęcki, Irena Sroka, Chrzanów w latach okupacji 1939-1945,
– Zdzisław Zblewski, Życie polityczne Chrzanowa w latach 1945-1948,
– Zdzisław Zblewski, Życie polityczne Chrzanowa w latach 1949-1956,
– Tomasz Falęcki, Życie duchowe społeczności chrzanowskiej w latach 1945-1989,
– Bogusław Krasnowolski, Zabytki i wartości kulturowe,

wśród których znajdziemy wiele informacji i zdjęć poświęconych Alei Henryka i jej zabudowy.

Chrzanów : studia z dziejów miasta i regionu. T.3, red. Bogusław Krasnowolski, Zbigniew Mazur, Marek Szymaszkiewicz, Chrzanów 2009, s. 257-258, 260-262, 274-275, 277-278, 284.

Na publikację składają się następujące rozprawy i artykuły:
– Marek Szuwarzyński, Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej i ich wykorzystywanie,
– Marek Szymaszkiewicz, Osadnictwo kultury przeworskiej w późnym okresie wpływów rzymskich w regionie chrzanowskim,
– Aleksander Zygmunt Babiński, Chrzanów i ziemia chrzanowska podczas I wojny światowej. Próba rysu historycznego,
– Andrzej Michalik, Skauci i harcerze w Chrzanowie 1912-1945,
– Eugeniusz Kępiński, Styl okrętowy w chrzanowskim budownictwie mieszkaniowym,
– Wiesław Lesiuk, Bogdan Cimała, Gospodarka ziemi chrzanowskiej po II wojnie światowej,
– Bogusław Krasnowolski, Klasztor Bernardynów w Alwerni: historia, architektura, treści ideowe.

Na szczególną uwagę zasługuje rozprawa Eugeniusza Kępińskiego ze szczegółowym opisem budynków w stylu okrętowym położonych przy Alei Henryka, uzupełniona licznymi zdjęciami.

Historia i zabytki Powiatu Chrzanowskiego, Chrzanów 2007, s. 12.

Folder zawierający m.in. krótką historię powstania Alei Henryka z fotografią budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

J.P. Strzemecki , Ulice i place miasta Chrzanowa, Chrzanów 2009, s. 10-15.

Szczegółowy opis historii powstania  Alei Henryka i jej przemian na przestrzeni lat, wraz z biogramami patronów Alei i szkicem orientacyjnym położenia ulicy.

P. Grzegorzek, M. Szymaszkiewicz, Chrzanów: między Małopolską i Śląskiem, Kraków 2004, s. 20, 24, 60-61, 70.

Przewodnik po Chrzanowie z propozycją kilku tras turystycznych (pieszych i rowerowych), przebiegających również Aleją Henryka. W osobnej ramce zmieszczono szczegółowy opis Alei Henryka. Całość uzupełniają archiwalne i współczesne fotografie.

Pozdrowienia z Chrzanowa, Chrzanów 2007, s. 6, 9, 42-57, 79-80, 110-112, 132-140, 145, 147, 149-162.

W albumie przedstawiono kolekcję pocztówek i kart korespondencyjnych od najstarszych po najnowsze, zebranych w tematyczne działy (m.in dział Aleja Henryka), uzupełnione krótkimi informacjami  o najważniejszych obiektach. Wszystkie pocztówki przede wszystkim dowodzą, jak zmienił się Chrzanów, a większość z nich stanowi dzisiaj kolekcjonerskie rarytasy.

T. Machnica, E. E. Śmiłek, Chrzanów na starej pocztówce, Chrzanów 1996, s.20, 23, 24, 25, 28, 32, 34, 37, 40-41, 44, 49, 57-58, 60-61.

Album prezentuje historię chrzanowskiej karty pocztowej od momentu pojawienia się jej ok. 1898 roku do lat trzydziestych XX wieku. Przybliża dawny wygląd  miasta, ulic i ciekawych zabytków oraz osobliwości świadczących o jego charakterze. Wśród 60 zaprezentowanych kart pocztowych i firmowych liczne prezentują Aleję Henryka i budynków przy niej położonych.

Ziemia Chrzanowska, Bydgoszcz 2003, s. 5, 11-12.

Publikacja zawierająca informacje o położeniu i historii Chrzanowa, a także turystyki, rekreacji, zabytków, edukacji gospodarki na ziemi chrzanowskiej, wzbogacona o liczne fotografie, m.in. zabytkowych budynków położonych przy Alei Henryka.

Żyli wśród nas: Chrzanowscy żydzi, Marek Szymaszkiewicz, Chrzanów 2016, s. 45-48, 57-59, 260-262

Na publikację składają się następujące teksty:

– Zbigniew Mazur, Zamiast wstępu. Chrzanowski kierków,

– Eugeniusz Kępiński, Marek Szymaszkiewicz, Żydowskie budynki w Chrzanowie – ich historia, przeznaczenie i właściciele,

– Anna Sadło-Ostafin, Zespół synagogalny na placu Estery w Chrzanowie,

– Aleksander Babiński, Ludność żydowska Chrzanowa i jej udział w życiu politycznym i gospodarczym miasta w latach 1849-1918,

– Katarzyna Pabis-Cisowska, Żydzi w Chrzanowie w okresie międzywojennym,

– Aleksandra Namysło, Społeczność żydowska Chrzanowa i jej losy w okresie II wojny światowej,

– Samule Reifer, Krótka historia przeżycia Gehenny Niemieckiej  1939-1945.

Na szczególną uwagę zasługuje rozprawa Eugeniusza Kępińskiego i Marka Szymaszkiewicza, w której znajdują się liczne fragmenty poświęcone budownictwu na Alei Henryka. Całość dopełniają liczne ilustracje, wykresy i uzupełnienia.