klauzula

 
 
 
 

1629  - 385 lat temu

  • ówczesny dziedzic Trzebini, Jerzy Trzebiński, przybudował do kościoła p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów, kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej
  • pożar zamku Lipowiec
  • wprowadzono podymne

Podymne (od każdego dymy, czyli domu), wprowadzone w 1629 roku w miejsce dawnego poradlnego, zwanego też łanowym. Jego wysokość była zróżnicowana w zależności od klasy domu, od 15 groszy do 5 złp.

Źródła:

Ciura Franciszek. Klucz lipowiecki. Kraków 2009
Polaczek Stanisław. Powiat chrzanowski w w. ks. Krakowskiem. Monografia historyczno-geograficzna, Kraków, 1914