klauzula

 
 
 
A- A A+

1439 - 575 lat temu urząd radziecki zarządził generalną rejestrację obywateli

Rejestracja obywateli odbywała się w ten sposób, że wezwani przedstawiali osobiście swoje dowody, pisarz zaś w miarę wyników kontroli pisał w księdze: jus civivle obtunut, consequitur (zatrzymał prawo miejskie), lub suscepit (otrzymał). Po zliczeniu wychodzi 79 pozycyj. Przyjmując 5 osób na rodzinę  (395 głów), dodając do tego osoby należące do dworu i plebanji, służbę najemną, towarzyszy i uczniów rzemieślniczych, komorników i obcych w łącznej liczbie 100 osób, otrzymujemy około 500 osób w mieście.
Okazało się, że z wpisanych jednym zamachem 43 nowych obywateli, 27 pochodziło z powiatu chrzanowskiego, reszta z Krakowa, Olkusza, Będzina, Zatora, Oświęcimia, Lanckorony, Tarnowa, z Nowego Sącza itp., a tylko dwóch z zagranicy, tj. z Koszyc i Zwiekmantel.

Źródła:
Pęckowski Jan. Chrzanów: miasto powiatowe w województwie krakowskiem: monografia z 27 ilustracjami w tekście. Chrzanów 1934