klauzula

 
 
 
A- A A+

1444 - 570 lat temu Piotr zwany Kyssel uzyskał prawo miejskie

Najstarsze wpisy otrzymania obywatelstwa pochodzące z lat 1414-1443 są krótkie i lakoniczne i poza wymienieniem niekiedy imion i nazwisk rajców obecnych przy tej czynności stwierdzały tylko przyjęcie do prawa miejskiego. Bardzo rzadko umieszczano krótkie informacje o dobrym zachowaniu kandydata na mieszczanina chrzanowskiego. Po raz pierwszy w zapisce z roku 1444 zaznaczono, że Piotr zwany Kyssel, syn Stanisława z Filipowic, uzyskał prawo miejskie i przyrzekł czcigodnemu panu, rajcom i całemu pospólstwu wszelką swą wierność.

Źródła:
Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998