klauzula

 
 
 
A- A A+

1784 - 230 lat temu

 

  • rozpoczęto budowę synagogi przy ul. Garncarskiej w Chrzanowie

Wybudowana w latach 1784-1786

  • wybito studnię w folwarku Simota (Siemiota)
  • weryfikacja miar, łokci i garnców

W lipcu 1784 roku do Chrzanowa zjechał Maciej Jaxa Orfinowski, podwojewodzi województwa krakowskiego i wraz z urzędem miejskim przystąpił do weryfikacji miar, łokci, garnców. Wszyscy mieszczanie wezwani zostali do okazania swoich miar, wag i łokci do sprawdzenia, czy są zgodne z obowiązującą miarą warszawską.

Właściwe miary zostały oznaczone pieczęcią Orfinowskiego, nieliczne fałszywe wycofano. Pod ratuszem umieszczono kłodę z miarami na półkorzec, ćwierć i miarkę, z prętem żelaznym przez środek, dla wygody tak przyjeżdżających, jak i mieszkających w pobliżu. Podwojewodzi ustanowił również cennik na różne towary, zaś urząd miejski zobowiązany został do konfiskowania w przyszłości fałszywych miar i informowania o tym urzędu podwojewodzkiego.

Źródła:
Ciura Franciszek. Kwaczała. Wieś w powiecie chrzanowskim. Zarys dziejów i etnografii. Kraków 2005
Duch Marta, Dyngosz Mateusz. Małopolska bogata w kultury. Śladami historii i kultury Żydów w Małopolsce. Przewodnik. Kraków 2009
Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998