klauzula

 
 
 
A- A A+

1824 - 190 lat temu

 

  • sporządzono mapę gruntów szpitala

W dniu 31 maja 1824 roku na polecenie Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji Senatu WMK, sporządzona została przez geometrę przysięgłego Karola Bełcikowskiego, mapa gruntów szpitala wraz z ich opisem. Na własność szpitala składały się obok domu pod numerem katastralnym 303, łan w Leskowach, półanek za Leskowami, ćwierć roli w Lednej, klin roli pod Kielichem, łąka na pastwisku, co łącznie dawało 32 morgi, 52 pręty.

  • odbudowano drewnianą plebanię zniszczoną przez pożar, plebania znajdowała się w zespole gospodarczym związanym z folwarkiem plebańskim (kościół pw. Św. Mikołaja)

Źródła:
Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998
Chrzanów. Studia z dziejów miasta. T. 2. Chrzanów współczesny Cz. 1. Chrzanów 1999