klauzula

 
 
 
A- A A+

F A Q - najcześciej zadawane pytania:

  1. Jak zapisać się do Biblioteki?
  2. Kto może zapisać się do Biblioteki?
  3. Czy mogę wypożyczać zbiory, jeżeli nie mam stałego zameldowania na terenie powiatu chrzanowskiego?
  4. Czy dziecko może mieć własną kartę czy zbiory wypożycza na kartę rodzica/opiekuna?
  5. Ile książek mogę wypożyczyć?
  6. Na jaki okres czasu wypożyczane są zbiory biblioteczne?
  7. Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książki/filmu?
  8. Jak przedłużyć książkę lub inne zbiory wypożyczone w bibliotece?
  9. Zgubiłem książkę z Biblioteki, co powinienem zrobić?
  10. Zgubiłem lub skradziono mi kartę biblioteczną, co powinienem zrobić?
  11. Czy mogę skorzystać z Internetu na terenie biblioteki?
  12. Czy mogę skorzystać z Internetu na własnym laptopie
  13. Czy mogę w Bibliotece wydrukować jakiś dokument?
  14. Czy mogę sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego przez Internet?
  15. Zapomniałem hasło do mojego konta!
  16.Czy mogę rezerwować/zamawiać książki przez Internet?

 

Ad. 1
Wystarczy przyjść do Biblioteki z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i wypełnić stosowne zobowiązanie. Dzieci i młodzież do lat 18 zapisują rodzice lub prawni opiekunowie. Wydana karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie gminy Chrzanów.

Ad. 2
Prawo do bezpłatnego korzystania z usług Biblioteki mają:
- osoby pełnoletnie na stałe zameldowane na terenie powiatu chrzanowskiego,
- osoby niepełnoletnie na stałe zameldowane na terenie powiatu chrzanowskiego, z zastrzeżeniem, że zapisu do Biblioteki osoby niepełnoletniej mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni, legitymujący się dowodem tożsamości, którzy biorą odpowiedzialność za wypożyczone przez niepełnoletniego Czytelnika materiały biblioteczne.

Ad.3
Osoba bez stałego meldunku na terenie powiatu chrzanowskiego może korzystać ze zbiorów Biblioteki po wpłaceniu kaucji w wysokości 30,00 PLN za każdą wypożyczoną książkę.
Nieodebrana kaucja, po upływie roku od zaprzestania wypożyczeń, zostanie wpłacona na konto Biblioteki, z przeznaczeniem na powiększenie zbiorów.

Ad. 4
Każde dziecko może posiadać własną kartę biblioteczną. Regulamin biblioteki nie przewiduje limitu wieku ograniczającego zapisy najmłodszych do biblioteki. Zasady korzystania z Biblioteki są takie same jak dla dorosłych czytelników.


Ad. 5

Z jednej placówki bibliotecznej czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż 5 zbiorów.

Ad. 6
- książki - 30 dni
- książki z księgozbioru rewersowego - 7 dni
- zbiory audiowizualne - 14 dni

Ad. 7
Jeśli został przekroczony termin zwrotu książki automatycznie naliczana jest opłata w wysokości 2 PLN za każdy miesiąc po terminie. Jeśli został przekroczony termin zwrotu książki rewersowej opłata wynosi 2 zł za każdy tydzień po terminie.
Patrz: Załączniki nr 1,2 do regulaminu

Ad. 8
Prolongaty można dokonać:
a) u dyżurnego bibliotekarza w agendzie, w której wypożyczone zostały materiały,
b) telefonicznie,
c) za pośrednictwem internetowego konta użytkownika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki,
d) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora GG.
Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia, przypadający po tym terminie. Nie przedłużamy książek, na które oczekują inni czytelnicy i mają status ?zamówionych? o czym informujemy czytelników podczas rozmowy telefonicznej lub odpisując na maila. Prosimy wówczas o jak najszybszy zwrot pozycji. Prolongować termin zwrotu można tylko trzy razy.

Ad.9
Skontaktuj się z bibliotekarzem z agendy/filii bibliotecznej, z której wypożyczona została książka.
Zgodnie z § 9 Regulaminu Biblioteki w wypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
- odkupić ten sam tytuł lub kupić inny wskazany przez bibliotekarza
- wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionej jednostki inwentarzowej zbioru bibliotecznego lub tej samej klasy wydawnictwa

Ad.10
Przyjdź do najbliższej placówki bibliotecznej z dowodem tożsamości i zgłoś zagubienie/kradzież karty. Zablokujemy stary numer karty i wydamy nową (koszt wydania duplikatu karty wynosi 2 PLN). Uchroni Cię to przed skorzystaniem z Twojej karty przez niepowołane osoby.

Ad. 11
Każda agenda/filia biblioteczna ma wyznaczone stanowiska komputerowe, gdzie użytkownicy mogą swobodnie korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Wystarczy, że zgłosisz chęć skorzystania z Internetu dyżurującemu bibliotekarzowi i pokażesz kartę biblioteczną.
Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1godz.
Czas ten może zostać wydłużony w przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze. Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki.

Ad.12
Na terenie Biblioteki jest możliwość skorzystania z Internetu bezprzewodowego na własnym sprzęcie. Dostęp do zasobów sieci jest chroniony hasłem, które otrzymasz od dyżurującego bibliotekarza. Z bezprzewodowego Internetu mogą korzystać tylko czytelnicy zapisani do Biblioteki.

Ad. 13
Istnieje możliwość wykonywania wydruków, kserowania oraz skanowania materiałów bibliotecznych oraz własnych.
Patrz: Załączniki nr 1,2 do regulaminu

Ad. 14
Każdy Czytelnik może zalogować się na swoje konto biblioteczne i sprawdzić stan swoich wypożyczeń, zamówień oraz rezerwacji, wchodząc na stronę internetową biblioteki www.mbp.chrzanow.pl, oraz zakładkę Logowanie. Hasło pierwszego logowania otrzymasz przy zapisie od bibliotekarza. Jeżeli jesteś już zapisany do Biblioteki, a chciałbyś skorzystać z dostępu do swojego konta przez Internet, musisz poprosić o udostępnienie hasła.
W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt.

Ad. 15
Zgłoś się osobiście do Punktu Informacyjnego z dokumentem tożsamości lub kartą. Zmienimy hasło, które następnie ponownie zmienisz przy pierwszym logowaniu.
(Czytelniku! nie zapomnij zmienić hasła po pierwszym logowaniu!)

Ad. 16
Tak, każda książka posiadająca w katalogu opcję "zamów" lub "zarezerwuj" jest możliwa do zamówienia przez Internet. Materiały zarezerwowane należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
Zamówienie dotyczy konkretnego wydania książki, która jest niedostępna w danym momencie.
Rezerwacja dotyczy konkretnego wydania książki, która jest dostępna w danym momencie.

COM_CONTACT_NO_ARTICLES

katalogi

zakup

napis2rokNiepd

dkk bane

 www 4kroki

kon2