klauzula

 
 
 
A- A A+

W 1911 r. dziewiętnastoosobowy Komitet Obywatelski, w skład którego wchodziła elita powiatu chrzanowskiego, podjął starania o utworzenie w Chrzanowie prywatnego gim-nazjum realnego.Tak rozpoczyna się historia szkoły, która przez wiele dziesięcioleci miała w zasadzie monopol  w dziedzinie kształcenia późniejszych leka-rzy, inżynierów, urzędników, nauczycieli z terenu ówczesnego powiatu chrzanowskiego i nie tylko.


W XX -leciu międzywojennym do Gimna-zjum i Liceum im. Staszica uczęszczała mło-dzież polska i żydowska, z domów inteligenckich, a także robotniczych i chłopskich. Nauka w tej szkole była nadzieją dla ambitnych uczniów i ich rodzin, by uzyskać wyższy status społeczny i materialny.
Czy gimnazjum i liceum w Chrzanowie w okresie 20-lecia międzywojennego spełniło te wielkie oczekiwania społeczne?

Marek Śliwa - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcą-cym im. St. Staszica w Chrzanowie.

Zaproszenie A 2018 02 09 wszechnica

Zaproszenie B 2018 02 09 wszechnica

 


katalogi

zakup

napis2rokNiepd

 www 4kroki