Uczniowie szkół średnich którzy wezmą udział w spotkaniach organizowanych w ramach projektu Link do przyszłości, będą mogli porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, poznać jego drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się jaką rolę w jego pracy odgrywają nowe technologie. Naszym gościem 6 lutego 2015 będzie Bartosz Dul, specjalista ds. mobilnych technologii w firmie Moon Media, redaktor naczelny Android Magazine - magazynu o technologiach mobilnych, prezenter i bloger technologiczny.

Młodzież pozna także zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości i weźmie udział w quizie, który pozwoli im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Po  spotkaniu będą mogli sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe za pomocą narzędzia Twój Potencjał opracowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i dostępnego bezpłatnie na stronie www.praca-enter.pl, a także skonsultować uzyskane wyniki z doradcą zawodowym polecanym przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Celem projektu "Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera" jest wspieranie młodych ludzi w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy "YouthSpark" oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki projektowi ok. 6 000 uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas gimnazjów pozna przykłady profesji, które mogą zainspirować ich do wyboru kariery zawodowej w przyszłości.