A- A A+

Dawnym obrzędom i obyczajom poświęcone zostało spotkanie grupy obrzędowo-śpiewaczej "Luszowianki" z dziećmi ze szkoły podstawowej. Bodźcem do  dyskusji nad tradycją stały się przygotowania do powiatowych i gminnych uroczystości dożynkowych, które mają odbyć się w Luszowicach.

TREŚĆ: Spotkanie dzieci z dorosłymi prowadził Jan Ryś z Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Sprawa nadrzędną było zapoznanie zgromadzonych ze scenariuszem święta plonów oraz wstępne próby obrzędu dożynkowego. Mają go prezentować dzieci szkolne oraz "Luszowianki". Ćwiczono zatem pieśń inaugurująca uroczystość "Plon niesiemy plon"  oraz dokonano próby rekonstrukcji obrzędu żęcia zboża. Dyskusja o strojach żniwiarzy dała początek rozmowie o stroju regionalnym Krakowiaków Zachodnich oraz elementach zanikającej tradycji. 


katalogi

zakup

napis2rokNiepd

 www 4kroki