"Katechizmem polskiego dziecka" Władysława Bełzy rozpoczęły się warsztaty literacko- plastyczne przygotowane wspólnie przez luszowicką filię MBP oraz Szkołę Podstawową w Luszowicach. Dzieci poprzez śpiew i recytację opowiadały o Polsce. Impreza miała bowiem charakter patriotyczny.

Z pomysłem przygotowania wspólnych zajęć wyszła  Magdalena Mendrych ucząca w klasie zerowej. Wpisują się one w realizowany przez szkołę projekt "Piękna nasza Polska cała". Sam zaś projekt wiąże się z ogólnokrajowymi obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Impreza, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku generacji, miała charakter integracyjny. Dzieci występowały przed swoimi rodzicami i dziadkami recytując wiersze i śpiewając piosenki o Polsce. Dodatkową atrakcją dla małych artystów i widowni okazał się patriotyczny pokaz mody.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy -pracując w grupach-  wykonali gigantyczne godła Polski. Podczas warsztatów zastosowane zostały rozmaite techniki plastyczne: od malowania pastelami i farbami po wyklejanie mozaiki.  Zaangażowanie przedstawicieli kilu pokoleń pokazało, że patriotyzm może mieć również radosny wymiar.