W styczniu odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach projektu "Pociąg do tradycji". Warsztat poprowadziła Małgorzata Zbroszczyk - kierownik Działu Informacji Regionalnej MBP w Chrzanowie. Dotyczył on działań prowadzonych przez bibliotekę, związanych z digitalizacją cennych archiwaliów.

Kolejnym tematem było tworzenie zasobów Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Młodzież poznała zasady nagrywania relacji świadków historii, czyli tworzenia tzw. historii mówionej, opracowania materiałów oraz metody ich udostępniania. Była to forma merytorycznego przygotowania uczestników do nagrania własnych relacji z byłymi pracownikami Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce.

Zrealizowano w ramach projektu "Pociąg do tradycji" sfinansowanego ze środków Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce".