A- A A+

5 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyło się małopolskie spotkanie zrzeszające animatorów, nauczycieli oraz osoby  zainteresowane rozwojem edukacji kulturowej. Celem spotkania było łączenie różnych perspektyw uczestnictwa w kulturze, poprzez przedsięwzięcia edukacyjne i animacyjne. O swoich doświadczeniach opowiedzieli zaproszeni praktycy.

W panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez Piotra Szewczyka - dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, udział wzięli: Robert Maciaszek / Burmistrz Miasta Chrzanowa, Joanna Orlik / Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Weronika Idzikowska / koordynatorka merytoryczna programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, dr Łukasz Cieślik / Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Piotr Knaś / pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Ewelina Londzin / nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie,

oraz Artur Celiński, Michał Tragarz, Przemysław Dziewitek, Katarzyna Piwońska, Maja Głowacka, Bogdan Ogrodnik, Katarzyna Michalska.

Druga część forum oparta była na warsztatach animatorskich podczas, których uczestnicy pracowali w grupach.

 

Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Małopolska jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz z budżetu województwa małopolskiego.

F o r u m    E d u k a c j i    K u l t u r o w e j    w   C h r z a n o w i e
P o ł ą c z m y    s i ł y !

https://bmk.mik.krakow.pl/forum-edukacji-kulturowej-w-chrzanowie-polaczmy-sily/

https://mcdn.edu.pl/forum-edukacji-kulturowej/

https://www.facebook.com/pg/mik.krk/posts/


katalogi

zakup

napis2rokNiepd

dkk bane

 www 4kroki

kon2