Za nami pierwsze spotkanie z cyklu Małe i duże podróże po Jurze. W środę 15 stycznia Oddział dla Dzieci zamienił się w pracownię paleontologa.

Spotkanie wzbogacone było prezentacją multimedialną na temat prehistorycznych stworzeń, które występowały na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Dzieci mogły również obejrzeć kolekcję skamieniałości i wykonać samodzielnie z plasteliny przedpotopowe ZOO.

Na kolejne spotkanie z nowym cyklu zapraszamy w lutym. Zajęcia prowadzi Agnieszka Mendela z Punktu Informacji Turystycznej MSiT w Chrzanowie.