A- A A+

Skąd wzięło się godło Polski? Jak zmieniał się herb Chrzanowa? Czyja postać widnieje w herbie Powiatu Chrzanowskiego? To tylko część informacji, jakie zaprezentowano podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie. Lekcja historii odbyła się w luszowickiej bibliotece.

Zajęcia podzielono na klika bloków tematycznych. W pierwszym omówiono znaczenie symboli narodowych, godła, hymnu i flagi. Przy tej okazji uczestnicy zapoznali się z Legendą o Lechu, Czechu i Rusie. Główny nacisk położony został jednak na heraldykę. Ideą zajęć jest bowiem przybliżenie osobom niepełnosprawnym zagadnień ich Małej Ojczyzny. Tak więc omówiono elementy herbów Chrzanowa i Powiatu Chrzanowskiego. Kolejnym punktem była zbiorowa deklamacja wiersza Władysława Bełzy Katechizm dziecka polskiego oraz akcent muzyczny - wysłuchanie piosenki skomponowanej w oparciu o wspomniany wiersz. Spotkanie zakończyło się warsztatami plastycznymi, podczas których podopieczni Fundacji im. Brata Alberta wykonali Godło Polski i herb pierwszych Piastów oraz herb Chrzanowa.


katalogi

zakup

napis2rokNiepd

dkk bane

 www 4kroki

kon2