100 Wagonów

100 wagonów na stulecie – W maju 2019 z okazji 100-lecia powstania Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie zapraszamy wszystkich mieszkańców na happening kolejowy „100 wagonów na stulecie”. W programie imprezy: bicie rekordu Polski na najdłuższy pociąg z ludzi, promocja publikacji i aplikacji mobilnej „Szlakiem Fabloku”, wystawa prac malarskich „Pociąg pędzlem malowany”, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach wiedzy o Fabloku, występy artystyczne, przejazd kolejką turystyczną „Pociąg do Małopolski” wytyczonym „Szlakiem Fabloku”, symulator pojazdu szynowego, profesjonalna makieta kolejowa, stoisko z modelami kolejowymi, zabawy aktywizujące dla najmłodszych „Bezpieczny przejazd”, ekspozycje Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów”, wystawa pamiątek i archiwaliów kolejowych.