Pociąg do wspomnień

Pociąg do wspomnień – zapraszamy mieszkańców Chrzanowa, pracowników Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw „Fablok”, kolejarzy i członków lokalnych organizacji, które dbają o dziedzictwo kolejowe ziemi chrzanowskiej na spotkania „Historyczne wtorki w Bibliotece”. Podczas cyklicznych spotkań zbieramy: fotografie, dokumenty, wspomnienia, które zostaną włączone do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Darczyńcy nie rozstaną się ze swoimi materiałami archiwalnymi na zawsze. Wyżej wymienione materiały są przez MBP w Chrzanowie wypożyczane na czas digitalizacji a potem oryginały są zwracane darczyńcom w nienaruszonej formie. Materiały zebrane w CAZCH zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy oraz publikacji o historii Fabloku. Kontakt: Małgorzata Zbroszczyk tel. 32 763 27 48