O projekcie

LIDER PROJEKTU

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE

CZŁONEK GRUPY INICJATYWNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W CHRZANOWIE

CZŁONEK GRUPY INICJATYWNEJ

STOWARZYSZENIE UTW W CHRZANOWIE

Program „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 2020-2021”, bazuje na doświadczeniach oraz jest kontynuacją i rozwinięciem pilotażowego przedsięwzięcia PAFW o tej samej nazwie, zrealizowanego w roku 2009 i kontynuowanego w latach 2010-2019. Celem Programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy PAFW na terenie tej samej gminy lub kilku gmin. Współpraca ta ma się przyczynić do wzmocnienia budowy kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń i rezultatów programów PAFW. Ponadto Program ma się przyczynić do wzmocnienia i integracji liderów społecznych oraz do promocji PAFW i popularyzacji jej celów realizowanych poprzez programy skierowane do społeczności lokalnych.
Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało "Apostoł Dobroci", Stowarzyszenie "Za Piecem", Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Stowarzyszenie "Cześć".