W dniu 1.06.2021 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyło się posiedzenia jury dot. rozstrzygnięcia konkursu na mural. Na konkurs wpłynęło 8 prac, 6 z nich spełniło wymogi formalne.
Skład jury:
Przewodniczący dr Kamil Kuzko – malarz, artysta plastyk. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorat obronił na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa ASP. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Fundacji Transporter Kultury.
Iga Szymkiewicz-Wnęk – dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Urząd Miejski w Chrzanowie
Anna Siewiorek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
Ewelina Langer – kierownik Działu Czytelń i Multimediów MBP w Chrzanowie, koordynator projektu „DooKOŁA Fabloku”
Ewa Dzierwa – właściciel nieruchomości
Grzegorz Dzierwa – właściciel nieruchomości

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi komisja zdecydowaną większością głosów postanowiła nagrodzić pracę pana Marcina Czai. Nagrodzony projekt wyróżniał się na tle pozostałych prac spójnym doborem środków formalnych adekwatnych do treści wynikających z założeń regulaminu konkursu. Artystyczna forma projektu, jej kolorystyka, skala i układ kompozycyjny świadczą nie tylko o artystycznej dojrzałości prezentowanej pracy, ale wskazują również na doświadczenie w komponowaniu monumentalnych form malarskich.

Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk. Miło nam poinformować również, że Firma Keim Farby Mineralne Sp. z o. o. z Wrocławia dołączyła do grona partnerów naszego projektu „DooKOŁA Fabloku”, deklarując wsparcie przy organizacji konkursu na projekt i wykonanie muralu. Firma przekaże wysokiej jakości farby do wykonania dzieła przez laureata konkursu. 

Projekt „DooKOŁA Fabloku” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.