Opublikowano

Listopadowe spotkanie z mieszkańcami

W ramach projektu „Pociąg do tradycji” zapraszamy mieszkańców Chrzanowa, pracowników Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce „Fablok”, kolejarzy i członków lokalnych organizacji, które dbają o dziedzictwo kolejowe ziemi chrzanowskiej na spotkania Pociąg do wspomnień.

Podczas cyklicznych spotkań zbieramy: fotografie, dokumenty, wspomnienia, które zostaną włączone do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Darczyńcy nie rozstaną się ze swoimi materiałami archiwalnymi na zawsze. Wyżej wymienione materiały są przez MBP w Chrzanowie wypożyczane na czas digitalizacji a potem oryginały są zwracane darczyńcom w nienaruszonej formie. Materiały zebrane w CAZCH zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy oraz publikacji o historii Fabloku.

Podczas spotkania w dniu 6 listopada 2018 uczestnicy rozmawiali o działalności socjalnej Fabloku oraz oglądali materiały filmowe pochodzące z prywatnej kolekcji pana Andrzeja Steca.

Projekt „Pociąg do tradycji” sfinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.