Opublikowano

Spotkania z mieszkańcami – luty 2019

W lutym odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami, byłymi pracownikami Fabloku oraz regionalistami, na którym podsumowaliśmy efekty naszych prac, oglądaliśmy zebrane materiały w postaci zdjęć, pamiątek, dokumentów i wspomnień. Wspólnie omawialiśmy i rozpoznawaliśmy miejsca i osoby na zdjęciach, które nie zostały opracowane przez osoby, od których pozyskaliśmy materiały. Spotkanie było również okazją do rozmowy nad podziałem zadań związanych z przygotowaniem opisów punktów spacerowych i rowerowych do wydawnictwa i aplikacji mobilnej oraz zdjęć, które zostaną wykorzystane w publikacji i aplikacji.