Opublikowano

Spacerownik „Szlakiem Fabloku”

Ponieważ dobrem wspólnym w projekcie „Pociąg do tradycji” jest zachowanie w pamięci mieszkańców Chrzanowa historii Fabloku, dorobku zakładu i jego pracowników, dlatego nasze działania to nie tylko popularyzacja wiedzy na temat fabryki oraz kolejnictwa, ale również promocja miasta i powiatu chrzanowskiego. To również próba wypracowania marki miasta, które pielęgnuje i dba o swoje dziedzictwo i buduje swoją strategię na współodpowiedzialności, współpracy i mobilizacji społeczeństwa do partnerstwa. Powstały w 1919 roku Fablok stał się największym zakładem produkcyjnym w historii miasta, jego dumą, która rozsławiała go na arenie międzynarodowej. Zatrudnionych było w niej wielu mieszkańców miasta i powiatu. Kolejne wydawnictwo Spacerownik „Szlakiem Fabloku” powstało przy czynnym udziale lokalnej społeczności. Na warsztatach mieszkańcy wspominali Pierwszą Fabrykę Lokomotyw w Polsce, jej pracowników oraz miejsca związane ze społeczno-socjalną działalnością Fabloku. Metodami „burzy mózgów” i „word cafe” wybierali miejsca i trasę przedstawioną w spacerowniku. Zapraszamy do spaceru „Szlakiem Fabloku” po miejscach w których sentyment łączy się z historią.