Opublikowano

Konkurs plastyczny „Pociąg do tradycji”

W konkursie wzięło udział 6 szkół z gminy Chrzanów: SP nr 5, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 10, SP Płaza, SP Luszowice. Do organizatora przekazanych zostało 231 prac z klas I- VIII ze szkół podstawowych i klas III gimnazjum. Temat pracy plastycznej dla klas I – III „Lokomotywa marzeń”; klas IV – VI, VII – VIII i III gimnazjum „Jedzie pociąg z Chrzanowa”. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 31 maja 2019 na Palcu Tysiąclecia podczas finałowego happeningu kolejowego „100 wagonów na stulecie”.

Opublikowano

Międzyszkolny konkurs wiedzy o Fabloku

Konkurs był indywidualny i został przeprowadzony w dwóch etapach, w których wzięło udział 5 szkół z gminy Chrzanów: SP nr 5, SP nr 6, SP nr 3, SP Luszowice, SP nr 8. Pierwszy etap szkolny: test wyboru, odbył się 19 marca 2019 r. w wyżej wymienionych szkołach. Drugi etap międzyszkolny odbył się 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6. Wzięło w nim udział 10 uczniów, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w etapie szkolnym. Drugi etap składał się z trzech zadań: puzzle, kodowanie, kody QR. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 31 maja 2019 na kolejowym happeningu „100 wagonów na stulecie” na Placu Tysiąclecia.