Opublikowano

Warsztaty regionalne w Muzeum

W ramach projektu „Pociąg do tradycji” w Muzeum w Chrzanowie prowadzone są warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące historii i znaczenia Fabloku. Opracowane zostały dwa scenariusze zajęć dla przedszkoli i klas I-IV szkoły podstawowej oraz dla klas starszych – V-VIII i III gimnazjum. Zajęcia mają charakter warsztatów; składają się z kilku elementów: uczestnicy dowiadują się, że w Chrzanowie istniała fabryka lokomotyw, poznają jej historię i produkcję (w wymiarze dostosowanym do możliwości poznawczych danej grupy), zwiedzają ekspozycję stałą poświęconą zakładowi. Zajęcia prowadzone są w oparciu o muzealia, archiwalne zdjęcia i prezentację multimedialną. Proces poznawczy wzbogaca wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Ponadto ważnym punktem jest projektowanie własnej lokomotywy i jej wykonanie z papieru.
W lutym zostało przeprowadzonych 10 warsztatów. Są zapisy na kolejne zajęcia w marcu.