Opublikowano

Wszechnica Chrzanowska – Zembrzuski konstruktor XX-lecia międzywojennego

Kolejny wykład w ramach Wszechnicy Chrzanowskiej odbył się 22 lutego 2019. Ciekawa prelekcja dotycząca historii Fabloku przedstawiona przez przedstawicieli Stowarzyszenia Stacja Chrzanów Krzysztofa Brandysa i Kacpra Gronia, jak zwykle przyciągnęła liczne grono zainteresowanych słuchaczy w każdym wieku. Prelegenci przedstawili sylwetkę jednego z pierwszych konstruktorów inż. Kazimierza Zembrzuskiego, twórcę lokomotywy która zdobyła najwyższe wyróżnienie na Światowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu, w 1937 roku. Jako kierownik Biura Konstrukcyjnego, w 1931 r. powrócił do szczegółowego opracowania – z całym zespołem – projektu parowozu Pt31 o układzie osi 1-4-1 i osiągalnej prędkości 110 km/godz, którego gotowe trzy prototypy zdały swój egzamin w kolejnym roku i zostały skierowane do pracy z ciężkimi pociągami pośpiesznymi. Dalsze ich badania po roku eksploatacji potwierdziły prawidłową ich konstrukcję. Do wybuchu wojny w 1939 r. już prawie sto parowozów Pt31 pracowało na polskich torach. Po wojnie, i po niewielkich unowocześniających go zmianach, parowóz ten – pod nową nazwą Pt47 – przez wiele lat ciągnął w Polsce wszystkie pociągi pośpieszne.